در هانتانا، بازخورد مشتری هسته اصلی کاری است که ما انجام می‌دهیم. ما می‌خواهیم همه اعضای تیم ما بر خواسته ها ، نیازها و نظرات کاربران و مشتریان خود وسواس داشته باشند و به نوبه خود، کاربران و مشتریان خود ...

اگر می‌خواهید سنجش رضایت مشتریان را به طور صحیح انجام دهید باید تکنیک‌های رضایت سنجی مشتری را به خوبی بدانید. یکی از تکنیک‌های مهمی که باید برای افزایش رضایت مشتریان از آن بهره‌مند شوید، ارسال به موقع نظرسنجی رضایت مشتریان ...

Net Promoter Score چیست؟ NPS یک ابزار مدیریتی است که به عنوان سنجشی از رضایت مشتری مورد استفاده قرار میگیرد و یکی از شاخص های کلیدی عملکرد CRM است.شاخص NPS به طور غیر مستقیم رضایت مشتریان یک کسب و کار ...