قضاوت افراد در کمتر از یک ثانیه شکل می‌گیرد. تاثیر اولین برخورد غیر قابل انکار است. دنیای اینترنت نیز شامل این نوع قضاوت است. یافته‌های گوگل نشان می‌دهد بازدیدکنندگان یک وب‌سایت در ۵۰ میلی ثانیه تصمیم می‌گیرند آنرا ترک کنند ...

طیف لیکرت یکی از مهم ترین مقیاس‌هایی است که توسط پرسشنامه انجام می‌شود و توسط رنسیس لیکرت ابداع شده است.  پرسش‌های طیف لیکرت، پرسش‌هایی هستند که به پاسخ‌دهنده امکان رتبه‌بندی، امتیازدهی و ابراز عقیده‌ی دقیق را می‌دهند.با این‌که پاسخ‌دهی به ...

پرسشنامه‌ها و نظرسنجی‌های کاغذی چندین سال پیش آسان‌ترین روش برای انواع تحقیقات بازار بودند؛ تا اینکه نظرسنجی آنلاین و پرسشنامه آنلاین ایجاد شد.اشتباهات رایج در نوشتن پرسشنامه و نظرسنجی آنلاین،‌ منجر به کاهش نرخ پاسخ‌دهی یا جمع‌آوری داده‌هایی با کیفیت ...

اگر می‌خواهید سنجش رضایت مشتریان را به طور صحیح انجام دهید باید تکنیک‌های رضایت سنجی مشتری را به خوبی بدانید. یکی از تکنیک‌های مهمی که باید برای افزایش رضایت مشتریان از آن بهره‌مند شوید، ارسال به موقع نظرسنجی رضایت مشتریان ...

Net Promoter Score چیست؟ NPS یک ابزار مدیریتی است که به عنوان سنجشی از رضایت مشتری مورد استفاده قرار میگیرد و یکی از شاخص های کلیدی عملکرد CRM است.شاخص NPS به طور غیر مستقیم رضایت مشتریان یک کسب و کار ...

 مشتریانی که رضایت کافی را از خدمات ارائه شده توسط شما ندارند، دیگر به سراغ شما نخواهند آمد، حتی نیز میتوانند تبلیغی منفی برای کسب و کار شما باشند، به طوری که مشتریان بالقوه را از دست دهید و یا ...