معیارهای سنتی مانند نرخ حفظ مشتری و ارزش مادام‌العمر مشتری، کل داستان افزایش مشتری را به شما نمی‌گویند. برای ایجاد تغییر در میزان ماندگاری خود، باید بدانید چرا مشتریان از محصول شما استفاده نمی‌کنند و چگونه می‌توانید آنها را وادار ...

بسیاری از تیم های محصول دارای طرز فکر حل مشکل، ویژگی ها و تجربیات طراحی شده برای حل یک مشکل خاص برای یک کاربر خاص هستند. البته این مهم است، اما رشد پایدار کسب و کار دلیل جلب رضایت مشتریان ...

گاهی اوقات یک سایت از دسترس خارج می‌شود و به جای صفحه وب سایت، یک خطا به نمایش درمی‌آید. به عنوان مدیر یک سایت باید در کمترین زمان مشکل سایت را حل کنید تا به حالت عادی برگردد. چون در ...