ربات تلگرام هانتانا منتشر شد

ربات تلگرام هانتانا
ربات تلگرام هانتانا منتشر شد hantana telegram bot

بات تلگرام هانتانا منتشر شد 🚀

از این پس می توانید گزارش گیری و فعالیت لحظه ای کاربران خود را از ربات هانتانا دریافت کنید.

از بخش بازارچه‌ی افزونه‎های هانتانا، بات تلگرام را برای وب‌سایت خود فعال کنید.

قابلیت‎های بات تلگرام:

✅ دریافت گزارش‌گیری لحظه‌ای هیت‎مپ

✅ گزارش لحظه‌ای دریافت اطلاعات از ابزارک‎ها

✅ گزارش‌گیری از ابزارک‎ها به صورت متنی و فایل اکسل

✅ گزارش‌گیری بر اساس بازه‌ی زمانی

✅ تنظیمات دریافت گزارشات

✅ نمایش فاکتورهای وب‌سایت